ELPLU03

Lenti motorizzate standard,v67°- h30°,schermo 80"-300",0,65-0,78:1

ELPLU04

Lenti motorizzate standard,v67°- h30°,schermo 60"-300",0,87-1,06:1

ELPLW05

Lenti motorizzate cam.corto,v67°- h30°,schermo 80"-300",1,04-1,46:1

ELPLM08

Lenti motorizzate cam.medio,v67°- h30°,schermo 50"-300",1,45-2,32:1

ELPLM09

Lenti motorizzate cam.medio,v67°- h30°,schermo 50"-300",2,15-3,49:1

ELPLM10

Lenti motorizzate cam.medio,v67°- h30°,schermo 50"-300",3,31-5,07:1

ELPLM11

Lenti motorizzate cam.medio,v67°- h30°,schermo 50"-300",4,84-7,39:1

ELPLL08

Lenti motorizzate cam.lungo,v67°- h30°,schermo 50"-300",7,02-10,12:1